Hotel pod Bránou - Ubytovanie Bardejov, Bardejovské Kúpele Hotel pod Bránou - Ubytovanie Bardejov, Bardejovské Kúpele Hotel pod Bránou - Ubytovanie Bardejov, Bardejovské Kúpele

Hotel pod Bránouubytovanie v srdci mesta Bardejov, na dosah od klenotu zdravia, Bardejovských kúpeľov

  • Slovenský
  • Polski
  • English (UK)

STORNO PODMIENKY

HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o.

 

1. Storno podmienky pri individuálnych rezerváciách

 Hotel je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že hosť svoju rezerváciu zruší písomne, telefonicky alebo elektronicky v nasledovných lehotách:

 · od 14 do 7 dní pred dohodnutým termínom 50% z celkovej sumy rezervovaných služieb

 · od 7 do dňa nástupu na pobyt 100% z celkovej sumy rezervovaných služieb

 · pri predčasnom odchode z pobytu si hotel účtuje 100% z potvrdeného zostávajúceho pobytu

´ · na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje 100% storno z rezervácií zrušených 21 dní a menej pred potvrdeným nástupom na pobyt.

1. Storno podmienky pri skupinových rezerváciách

1.1 Všetky storná objednávok musia byť v písomnej forme a musia byť preukázateľne a jasne datované. Dodávateľ služby si pri storne objednávky účtuje nasledovnú zmluvnú pokutu pri čiastočnom alebo plnom zrušení služieb objednávky objednávateľom.

Rezervovaná kapacita viac ako 18 izieb:

 - 45 až 30 dní pred nástupom je storno poplatok 60% z potvrdených služieb

 - 29 až 10 dní pred nástupom je storno poplatok 80% z potvrdených služieb

 - 9 až 1 deň pred nástupom je storno poplatok 100% z potvrdených služieb

Tolerancia:

 pri rezervácií do 15 izieb 1 izba bez storno poplatku

pri rezervácií od 18 do 24 izieb 2 izby bez storno poplatku

 

1.2 V prípade predčasného odchodu alebo nevyužitia objednaných služieb zaplatí objednávateľ dodávateľovi služieb plnú výšku ceny všetkých objednaných služieb (aj neodobraných) okrem tých prípadov, kde predčasný odchod alebo nevyužitie služieb boli spôsobené neposkytnutím týchto služieb zo strany dodávateľa služby.

1.3 Objednávateľ a dodávateľ služby sa dohodli na termínoch, kedy sa upresňuje potrebná ubytovacia kapacita a kedy je možné ju zo strany dodávateľa služby alebo objednávateľa jednostranne znížiť.

nahor